Откриване на течове, проблеми с електро-инсталации, топлинни загуби преди или след полагане на топлоизолация. Ремонт на откритите проблеми (течове и ел. инсталации). Заплащането е по договаряне в зависимост от исканата услуга след намиране или отстраняване на проблема. При желание се издава термографски доклад, необходим за застрахователи и др.

Заявка за посещение